HomeHet Arbo-abonnementContactIn het nieuws...
Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
Arbeidshygienisch onderzoek
Beleidsadvies
Voorlichting
Plan van Aanpak

De RI&E is geen doel op zich, maar een middel om te komen tot een verbetering van de arbeidsomstandigheden. Het is het begin van een verbeter- en beheerscyclus.

Het Plan van Aanpak hoort volgens de Arbowet bij de RI&E Het is het uitgangspunt van een continu verbeteren van arbeidsomstandigheden, het voorkomen van nieuwe risico’s en het beheersen van resterende gevaren.

Het Plan van Aanpak moet realistisch zijn. Periodieke evaluatie en eventuele bijstelling is hierbij van belang. Redurisc kan voor u de actualiteit beoordelen en u hierin ondersteunen en begeleiden.

 

Home
De diensten
Het Arbo-abonnement
Contact
In het nieuws...