HomeHet Arbo-abonnementContactIn het nieuws...
Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
Plan van Aanpak
Arbeidshygienisch onderzoek
Beleidsadvies
Voorlichting

Medewerkers hebben een rol in het goed uitvoeren van het uitgezette arbobeleid. Zij moeten daarvoor wel worden geïnstrueerd.

Redurisc verzorgt voor uw bedrijf de voorlichting en instructie aan uw medewerkers. Hierbij kunt u denken aan voorlichting over veilig werken (bijv. toolboxmeetingen), verbetering werksituatie bij staand en tillend werk (ergonomie) of het uitvoeren van levensreddende handelingen (BHV/EHBO).

 

Home
De diensten
Het Arbo-abonnement
Contact
In het nieuws...