HomeHet Arbo-abonnementContactIn het nieuws...
Plan van Aanpak
Arbeidshygienisch onderzoek
Beleidsadvies
Voorlichting
Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Uitvoering en begeleiding
De RI&E is een managementtool en wordt ingezet om het bedrijf inzicht te geven in de risico’s ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn. Met de in kaart gebrachte risico’s kunt u gericht beheersmaatregelen inzetten waardoor u de continuïteit van uw bedrijf kunt waarborgen.

Redurisc biedt ondersteuning op de volgende wijze:

Begeleiding - In nauwe samenwerking met Redurisc wordt de RI&E uitgevoerd. U krijgt deskundige ondersteuning en advies bij het opstellen van het vaststellen van de risico’s en het opstellen van het rapport.

Uitbesteding - Redurisc voert de volledige RI&E uit binnen uw bedrijf.

Toetsing - U voert zelf de volledige RI&E uit en laat deze door Redurisc toetsen.

 

Home
De diensten
Het Arbo-abonnement
Contact
In het nieuws...