HomeHet Arbo-abonnementContactIn het nieuws...
Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
Plan van Aanpak
Beleidsadvies
Voorlichting
Arbeidshygienisch onderzoek

1. Schadelijk geluid
Bij het gebruik van onder meer machines en gereedschappen kunnen hoge geluidsniveaus voor komen die - bij te weinig maatregelen - lawaaidoofheid bij uw medewerkers kunnen veroorzaken.

Het meten van het geluid, het in kaart brengen van de risico’s en de voorlichting aan medewerkers hierover is vaak als actie in de RI&E opgenomen. Redurisc kan deze metingen voor u uitvoeren en u adviseren hoe het schadelijk geluid te reduceren. Bij deze advisering hoort het opstellen van een lawaai-beheersingsplan, inclusief advisering over persoonlijke beschermingsmiddelen.


2. Schadelijke stoffen
Gassen, stoffen en dampen (bijvoorbeeld oplosmiddelen, lijmen, lasrook, uitlaatgassen), vrijkomend in de werkomgeving kunnen effect hebben op de gezondheid van uw medewerkers. Contact hiermee kan leiden tot aandoeningen. Van huidirritatie, luchtwegklachten tot ernstige ziekte en invaliditeit.

Het (laten) opstellen een lijst van de aanwezige stoffen en de maatregelen tot beheersing van de blootstelling is een wettelijke taak van de werkgever. Redurisc kan hierbij assisteren en voor u de eventuele maatregelen formuleren. Eveneens kan Redurisc voorlichting aan de medewerkers verzorgen over verbetering van de werkmethoden en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

3. Werkplekergonomie
Een goed ingerichte werkplek is belangrijk voor het voorkomen van lichamelijke klachten bij medewerkers. Dit geldt zowel voor werkplekken in de productieafdelingen, chauffeurswerkplekken als wel op het kantoor.

Redurisc helpt u bij het in kaart brengen van deze ergonomische risico’s het geven van adviezen ter verbetering en voorlichting aan de medewerkers.

 

Home
De diensten
Het Arbo-abonnement
Contact
In het nieuws...